Efektywne spawanie miedzi

Spawanie postrzegane jest jako jedna z bardziej skutecznych metod łączenia wielu materiałów, przede wszystkim zaś takich jak stal czy jej stopy z innymi materiałami. Daje nie tylko pewność odpowiedniego połączenia, zgodnie z oczekiwaniami, ale również trwałego i odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Często więc wykorzystywane jest do tworzenia połączeń konstrukcyjnych, na przykład na budowach, które muszą wytrzymać nie tylko duży ciężar ale również dawać pewność wytrzymałości przez długi czas.

Miedź i je wykorzystanie

Miedź zalicza się do materiałów, które ze względu na swoje właściwości mają bardzo szeroki zakres zastosowania. Jeśli chodzi o wykonywanie z niej elementów konstrukcyjnych, zazwyczaj przeważa fakt, że jest ona bardzo odporna na działanie warunków pogodowych, znacznie bardziej niż stal czy jej stopy. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych na wykonywanych konstrukcjach. Wprawdzie takie konstrukcje są o wiele droższe niż te wykonane ze stali, przede wszystkim ze względu na cenę materiału, jednak są bardzo często realizowane. Profil miedziany jest bardzo często wykorzystywany do ich tworzenia materiałem. W celu stworzenia odpowiednich konstrukcji łączy się je ze sobą przy pomocy spawania. Jednak nie można zapominać o tym, że spawanie miedzi powinno być wykonywane odpowiednimi metodami, aby dać pewność odpowiedniego połączenia. Głównym czynnikiem, dl którego wybiera się miedź jest jej odporność na korozję i warunki pogodowe, dlatego również wykonywane spawy powinny cechować się tym samym.

Metody wykorzystywane do spawania miedzi

W procesie spawania miedzi należy uwzględnić przede wszystkim charakterystykę tego materiału. Na pierwszym miejscu pośród jego cech plasuje się przede wszystkim wysoka temperatura topnienia, znacznie wyższa niż w przypadku innych materiałów jak również wysokie przewodnictwo cieplne. Nie można zapominać również o tym, że miedź ma dość wysoką rozszerzalność cieplną. Co to oznacza? Podgrzana miedź dość znacząco zwiększa swoją objętość, a schłodzona następnie niezwykle szybko się kurczy. Nie pozostaje to bez znaczenia na proces spawania. Stworzona w tym procesie spoina jest bowiem narażona na duże naprężenia, które wpływają na jej osłabienie, a często również są przyczyną pękania spawu. Dlatego tak ważny jest wybór nie tylko odpowiedniej metody, ale również właściwych urządzeń do wykonania trwałej i odpornej na wszystkie uszkodzenia spoiny.

Miedź spawa się przy wykorzystaniu metod MIG, TIG jak również wykorzystując spawarki gazowe. Do wykonania spoin wykorzystuje się zazwyczaj pręty z miedzi niskostopowej, co zapewnia stworzenie tak samo wytrzymałego spawu, jak materiał, który jest łączony. Oczywiście dobór odpowiedniej metody zależy często od grubości i wielkości elementów, jakie maja być ze sobą łączone. Najlepsze efekty daje metoda TIG, jednak jest ona jednocześnie wskazywana jako najdroższa, co powoduje wykorzystywanie również pozostałych metod do łączenia miedzi.